Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 20ης Φεβρουαρίου 2017, της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 20ης Φεβρουαρίου 2017