Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 25ης Ιουλίου 2016, αριθμός Πρακτικού 30 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΑΡ.ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  30 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Σ.Ε.

Σχολιάστε