Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 8ης Αυγούστου 2016, Αριθμός Πρακτικού 32 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 8-8-2016