Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 5ης Σεπτεμβρίου 2016, Αριθμός Πρακτικού 35 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 35 ΤΗς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΣΕ

Σχολιάστε