Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 29ης Αυγούστου, Αριθμός Πρακτικού 34 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΑΡΙΘ.ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 34 ΤΗς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΣΕ

Σχολιάστε