Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 27ης Ιουνίου 2016,αριθμός Πρακτικού 26 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Aριθμός Πρακτικού 26 της 27-06-2016

Σχολιάστε