Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 1ης Αυγούστου 2016, αριθμός Πρακτικού 31 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 31 ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 1ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Σχολιάστε