Πίνακας θεμάτων-συνεδριάσεων 13ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ-ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΤΗΣ-13ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-Ο.Ε

Σχολιάστε