Πίνακας θεμάτων- αποφάσεων της 7ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

Σχολιάστε