Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 7ης συνεδρίασης Έκτακτης-Κατεπείγουσας,της 3ης Σεπτεμβρίου 2017 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ -ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ_7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ