Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 51ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ-ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΤΗΣ-51ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-ΤΗΣ-Ο.Ε