Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 33ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 33ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.-1

Σχολιάστε