Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 21ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ-ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΤΗΣ-21ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-ΤΗΣ-Ο.Ε

Σχολιάστε