Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 13ης (Τακτικής) συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 13ΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ