Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 5ης συνεδρίασης (Τακτικής) Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας