Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 46ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ-ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΤΗΣ-46ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-ΤΗΣ-Ο.Ε.