Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 26ης συνεδρίασης της 2ης Ιουλίου 2018, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 26ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.-Ν