Πίνακας θεμάτων- αποφάσεων 20ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας