Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 15ης συνεδρίασης(Τακτικής) της 3ης Οκτωβρίου 2016 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 15ης συνεδρίασης (Τακτικής)