Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 14ης συνεδρίασης(Τακτικής) της 5ης Σεπτεμβρίου 2016 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων pinakas_14-2016