Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 11ης και 12ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Πίνακας_θεμάτων-αποφάσεων 11ης συνεδρίασης 2016

 Πίνακας_θεμάτων-αποφάσεων 12ης συνεδρίασης 2016