Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 3ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο

Σχολιάστε