Πίνακας Κατάταξης & Βαθμολογίας και Πίνακας Απορριπτέων των υποψηφίων για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2022 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Φωκίδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΟΧ 1 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ 1 2022