Πίνακας Θεμάτων –Αποφάσεων της 2ης Τακτικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας , για το έτος 2019, που πραγματοποιήθηκε την 28η Φεβρουαρίου 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ -ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 2ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΣ 2019

Σχολιάστε