ΠΕ Ευβοίας: Επίκαιρες χειμερινές προειδοποιήσεις Φυτοπροστασίας ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΙΑ