ΠΕ Ευβοίας: Κλάδεμα και μυκητολογικές ασθένειες ξύλου στο αμπέλι 2019

Κλάδεμα και μυκητολογικές ασθένειες αμπέλου 2019