ΠΕ Ευβοίας: Επικαιροποίηση η εγγραφή στο νέο επίσημο Φυτοϋγειονομικό Μητρώο – Έκδοση Φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων

επικαιροποιηση στο ΦΜ & Φ,Δ,