ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ1/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019)

66ΨΙ7ΛΗ-ΞΧΤ_ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ(ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ)
78ΠΗ7ΛΗ-9Λ4_ΤΕ ΤΕΧΝ.ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
ΩΜΠ77ΛΗ-ΙΧΒ_ΤΕ ΤΕΧΝ.ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(Β΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
ΩΦΙΟ7ΛΗ-614_ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1.2019
Ψ18Ψ7ΛΗ-ΒΩΠ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1.2019

Σχολιάστε