ΠΕ Ευβοίας: 4ο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη καλλιέργεια βαμβακιού

4ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΙ_ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ_2019

Σχολιάστε