ΠΕ Ευβοίας: 1ο Τακτικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων στη Βαμβακοκαλλιέργεια