Πρόσκληση στην 33η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Αυγούστου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στην Λαμία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 33_27-08-2018-1

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ