Π.Ε.Ευβοίας – Aνακοίνωση τύπου: «Εγγραφή στο Αμπελουργικό Μητρώο αμπελοτεμαχίων μικρής έκτασης έως και 1,0 στρ»