ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του Πίνακα Θεμάτων- Αποφάσεων 3ης Συνεδρίασης  (Τακτική) της 5ης Απριλίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας