Ορθή επανάληψη του 34ου Πρακτικού συνεδρίασης της 29ης Οκτωβρίου 2019 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας