ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ των αποσπασμάτων αποφάσεων από το Πρακτικό της 7ης συνεδρίασης (τακτική) της 30ης Σεπτεμβρίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας(Αριθμός Αποφάσεων 205/2019, 207/2019 και 223/2019)

ΑΠΟΦΑΣΗ 205ΟΕ_2019 6ΝΕΨ7ΛΗ-71Ξ

ΑΠΟΦΑΣΗ 207ΟΕ_2019 62ΗΞ7ΛΗ-Φ40

ΑΠΟΦΑΣΗ 223ΟΕ_2019 6Υ4Ω7ΛΗ-ΛΙΟ