ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ των αποσπασμάτων αποφάσεων από το Πρακτικό της 6ης συνεδρίασης (Ειδικής) της 1ης Σεπτεμβρίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αριθμός Αποφάσεων 199 και 200)

Ω8ΘΘ7ΛΗ-ΖΞ5 199 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

69ΤΒ7ΛΗ-ΗΒΝ 200 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2019