ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ των αποσπάσματα αποφάσεων από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης (τακτική) της 21ης Οκτωβρίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αρ.Αποφάσεων 251/2019, 267/2019)

ΑΠΟΦΑΣΗ 251ΟΕ_2019 ΨΗΠΓ7ΛΗ-2ΨΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ 267ΟΕ_2019 99Ο27ΛΗ-ΟΑΔ-1