ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 99-2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ 3ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ 5/3/2018

ΩΕΛΒ7ΛΗ-2Ο8- ΑΠΟΦΑΣΗ 99-2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ