Ορθή Επανάληψη της αριθμ. 36-2018 Απόφασης της 2ης (Ειδικής) συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας , την 05-03-2018

Ψ6ΒΤ7ΛΗ-52Υ -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 36-2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ