ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της αρ. 195/2019 απόφασης από το πρακτικό της 5ης συνεδρίασης (τακτική) της 7ης Αυγούστου 2019 του  Περιφερειακού Συμβουλίου  Στερεάς Ελλάδας