Ορθή Επανάληψη-Πρόσκληση στην 36η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί την 17η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στη Λαμία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 36_17-09-2018 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-1

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ