Ορθή Επανάληψη -Πρόσκληση στην 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Σχολιάστε