Ορθή επανάληψη ως προς το 19ο θέμα, αριθμός Πρακτικού 22 της συνεδρίασης της 30ης Μαίου 2016 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΟΡΘΗ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 19ο ΘΕΜΑ

Σχολιάστε