Ορθή Επανάληψη Πρακτικών αριθμού 24 και αριθμού 2 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας