ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΙΙ του Πίνακα Θεμάτων- Αποφάσεων 3ης Συνεδρίασης (Τακτικής) της 5ης Απριλίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας