Ορθή Επανάληψη αριθμός Πρακτικού 34, της συνεδρίασης της 3ης Σεπτεμβρίου 2018 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ω12Π7ΛΗ-ΓΨΦ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ