ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ -Αριθμός Πρακτικού 6, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 10ης Μαρτίου 2015, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας