Ορθή επανάληψη Αριθμός Πρακτικού 37 , πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 19ης Νοεμβρίου 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας