Ορθή Επανάληψη, Αριθμός Πρακτικού 36 της συνεδρίασης της 17ης Σεπτεμβρίου 2018 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας