ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθμός Πρακτικού 27, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 12ης Οκτωβρίου 2015, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΩΩΧΘ7ΛΗ-ΡΓΣ-2